BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma Sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161. vd. maddelerin tek tek düzenlenmiştir. Bunlar;

           Zina

           Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

           Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

           Terk

           Akıl hastalığı

           Evlilik birliğinin sarsılması

 

Ayrı bir boşanma sebebi olarak sayılmasa da belirli şartların varlığı halinde kişilerin anlaşmalı boşanma şeklinde boşanması da mümkündür.

Boşanma Davası Açmak İçin Süre Var Mıdır?

Medeni Kanun’da sayılan boşanma sebepleri için Kanun Koyucu farklı süreler öngörmüştür.

 • Zina; Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; her zaman boşanma davası açabilir.
 • Terk; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
 • Akıl Hastalığı; Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması; Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Ne Demektir?

Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma nedeni diğer bir deyişle şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.


Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 

Yargıtay aşağıda sayılan bazı durumların varlığı haline evlilik birliğinin temelden sarsıldığına hükmetmiştir;

 • Ağız ve Vücut Kokusu
 • Aile Sırlarını Açıklamak
 • Altını ıslatmak
 • Tehdit ve Hakaret
 • Eşine küfür etmek,
 • Eşini birilerine satacağını söylemek
 • Aşırı Kıskançlık
 • Bağımsız Konut Sağlamamak
 • Bakire Olmamak
 • Beddua Etmek
 • Cimri Olmak
 • Çocuklara Karşı Şiddet
 • Eşe Karşı Şiddet
 • Eski Evlilikten Olan Çocukları İstememek
 • Sosyal Ortamlardan Soyutlama
 • Aile ile görüştürmemek

 

Örnek olarak verilen bu sebeplerdeki somut olayları ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasını eşlerden birisi Aile Mahkemesinde açabilir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası İle Birlikte Neler Talep Edilebilir?

Dava açan eş boşanma davası ile birlikte aşağıdaki hususları da talep edebilir:

 • Kendisi için nafaka (yoksulluk)
 • Çocuklar için nafaka (iştirak)
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • Çocukların velayeti
 • Aile konutu şerhi
 • Uzaklaştırma

Av. Mustafa İlker TEKİR – TEKİR Hukuk & Danışmanlık Kurucu Avukatı

NOT: Bu yazı Kayseri’de avukatlık yapmakta olan Av. Mustafa İlker TEKİR tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz olarak alınması/kullanılması halinde gerekli hukuki müracaatlarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kayseri Avukat, Kayseri Ceza Avukat, Kayseri Boşanma Avukatı, Kayseri Sağlık Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı, Kayseri Barosu Avukat, Avukat, Hukukçu 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir