Sağlık Hukuku

Sağlık hukukunun incelediği temel konular, hastayı genel olarak hekimin karşısında zayıf ve korunması gerekli bir durumda gören yaklaşım nedeniyle, “hasta hakları“, “hekimlerin yükümlükleri”, “malpraktis” kavramlarında yoğunlaşmaktadır. 

Mağdur olan hastanın mağduriyetini iletebileceği ve her an ulaşabileceği bir mercinin bulunması mutlaka çok önemli ve yararlıdır.  

Ancak bu yapılırken sağlık çalışanlarının da sürekli bir şikayet tehdidi altında olduğu duygusuna kapılmaması gerekir. Aksi durumda sağlık çalışanı doğal olarak mesleğinin icrasında zorunlu olarak alması gereken riskleri dahi almaktan çekinecek, hastanın sağlığından önce kendi hukuksal ve fiziksel korunmasını düşünmek zorunda kalacaktır.

Sağlık Hukuku – Tıp Hukuku – Malpraktis – Sağlık Ceza Hukuku alanlarında gerek hekimlere gerekse mağdur hastalara alanında uzman ve eğitimli avukatımızla hukuki destek verilmektedir.