İş Hukuku

Ücret Alacağı
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Fazla Mesai Alacağı
Ulusal Bayram Genel Tatil Alacağı
Yıllık İzin Alacağı vb. olmak üzere
İşçi – İşveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü husumet ile ilgili hukuki destek vermekteyiz.